Är du i behov av fuktspärr?

En fuktspärr är något du behöver använda dig av om du till exempel bygger ett badrum. Med en fuktspärr så att säga spärrar du fukten från att ta sig igenom. Särskilt viktigt är det med fuktspärren om du ska kakla och det gäller alla våtutrymmen. En fuktspärr är som en slags plastbit, som ser till att den varma, fuktiga luften från insidan av huset inte tar sig ut och igenom innertak eller ut genom isolerade väggar. 

Om det skulle vara så att varm och fuktig luft hamnar på dessa platser, så kan det bli skador i form av mögel eller röta. Det kan leda till att bärande konstruktioner blir lidande. Därför är det extremt viktigt att du installerar en ångspärr i ditt hus.

En ångspärr håller fukten borta

Fuktspärr kallas även för ångspärr. Det eftersom den håller borta både fukt och ånga. Man använder den i största mån till att göra huset säkert mot röta, fukt och mögelsvamp. Sedan är den bra även för att hålla kvar värmen i ditt hus. När du ska renovera eller bygga är det bra att montera upp en fuktspärr, särskilt i våtutrymmen, den ska sättas upp tillsammans med en fuktspärrstejp, eller ångspärrstejp. 

Fuktspärrar ska placeras på den varma sidan av isoleringen, vilket innebär att den ska sitta in mot husets insida. Det går även att sätta denna spärr en tredjedel in i din isolering. Blir det skarvar när du placerar din spärr för fukt, så använder du den särskilda tejpen för att fästa samman dem. 

Du som är på jakt efter en bra fuktspärr samt tillbehör, du kan vända dig till T-Emballage. De har ett sortiment av just dessa saker, så väl som att de även erbjuder en mängd andra produkter.

Ytterväggar med utfackningsväggar

Utfackningsväggar är den vanligaste formen av yttervägg för bostadshus. Man utgår då ifrån att huset i sig står stadigt på betongplatta eller stålstomme. När man har rest stommen kompletteras den med ett något lättare regelverk. Det är vad man känner igen för det ser ut som fack, vilket senare fylls med isoleringsmaterial. Utvecklingen av material har gått framåt också här och utfackningsväggar behöver inte längre vara lika tjocka för att åstadkomma samma nivå av isolering. De har blivit tunnare och lättare med åren.

Just värmeisoleringsförmågan har blivit en av de tyngsta marknadsföringsargumenten i takt med att energipriser stiger och folk blivit mycket mer medvetna om kopplingen mellan elräkningen och hur deras hus är byggt. Detsamma gäller för att kunna bibehålla en vis kyligare nivå vid varmare perioder.

Modul utfacksvägg.

Att bygga med moduler har blivit mer och mer populärt. Modulbygga innebär att byggnaden kommer i färdiga delar, vilka sedan bara monteras ihop på plats. Bortsett från om man inte är en hejare till snickare själv, och vill ha det klart så fort som möjligt, är detta ett utomordentligt alternativ om byggandet sker under extrem tidspress eller under usla väderförhållanden, vilket skulle försvåra och komplicera.

Dessa typer av utfackningsväggar görs under tak, så all risk för väta och fukt ska vara eliminerad. Oftast görs de i en kombination av trä och stål och kommer med hela ytterväggsisoleringen på plats, för att snabbt kunna resas och kopplas ihop. Yttre detaljer som fönster och väggar kan beställas separat och installeras, relativt enkelt av en vanlig snickare. All el och vattenförsörjning ska dock göras av professionella.